O’Meara betekenis & definitie

Barry Edward O’Meara, de geneesheer van Napoleon I op St. Helena, geboren in Ierland in 1786, diende als heelmeester op de Britsche Vloot en bevond zich in 1815 op de „Bellerophon”, alwaar de Keizer na de nederlaag bij Waterloo eene wijkplaats zocht. Bij den overtogt van Rochefort naar Plymouth verleende O’Meara met de meeste welwillendheid zijne hulp aan onderscheidene Fransche officieren, zoodat de Keizer hem uitnoodigde om mede te gaan naar St. Helena. O’Meara diende den gevangene gedurende 3 jaren met ongemeenen ijver, doch kwam toen in botsing met den gouverneur Hudson Lowe, die berigten omtrent den toestand des Keizers van hem vorderde. Dientengevolge moest hij den 25sten Julij 1818 het eiland verlaten. Zijn geschrift: „Napoleon in exile, or a voice from St. Helena (1822, 2 dln)” kostte hem zijne betrekking bij de marine. Hij overleed te Londen den 3den Junij 1836.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018