Maagd betekenis & definitie

De Maagd is een sterrebeeld in het zesde teeken van den Dierenriem, bevindt zich tusschen, den Leeuw (ten westen) en de Weegschaal (ten oosten), — voorts tusschen Boötes en het Hoofdhaar van Berenice (ten noorden) en de Waterslang, de Raaf en den Beker (ten zuiden). Het bestaat uit ongeveer 50 met het bloote oog zigtbare sterren, van welke Spica, eene ster van de eerste grootte op de Korenaar, de voornaamste is. De daarop volgende in rang is Vindemiatrix, eene ster van de tweede grootte op den regter vleugel van het sterrebeeld.

Men heeft hier vervolgens 3 dubbelsterren en eene veranderlijke ster. Deze laatste heeft eene periode van 145½ dag; zij blijft gedurende 45 dagen onzigtbaar, zelfs door een vrij sterken kijker, en neemt gedurende 44 dagen in helderheid toe. Bij haar grootsten glans is zij echter als ster van de zesde grootte moeijelijk met het ongewapend oog te zien, terwijl daarna haar licht gedurende 52 dagen vermindert.

Het punt der herfstnachtevening gaat tegenwoordig door dit sterrebeeld en bevindt zich aan de borst nabij den linker bovenarm.

Omtrent de mythologische beteekenis van de Maagd verkeert men in het onzekere; sommigen houden haar voor Dice, de dochter van Astraea, anderen voor Ceres, nog anderen voor Isis of ook wel voor Erigoné.

Laatst bijgewerkt 09-08-2018