L’Hermite betekenis & definitie

L’Hermite (Jacques), admiraal van Holland, werd in 1623 door de Staten met 11 welbemande schepen naar de Zuidzee gezonden, om aldaar afbreuk te doen aan den Koning van Spanje. Hij overwon eene vloot Spaansche schepen in de haven van Lima. Vermoedelijk had hij ook de stad gemakkelijk kunnen veroveren, maar door een Spanjaard misleid, vertrok hij aanstonds om de Spaansche zilvervloot te overrompelen. Toen hij dezen aanslag zag mislukken, keerde hij aanstonds naar Lima terug en beproefde er eene landing met ongeveer 60 booten.

Dáár verbrandde hij tusschen de 30 en 40 vijandelijke schepen, waaronder 19 groote kraken en een galjoen. Voorts vernemende, dat er zich nog een rijk geladen schip bevond, dat eerst later de zilvervloot was gevolgd, wendde hij dadelijk den steven om het te achterhalen. Toen echter zijne prooi hem ontsnapte, verscheen hij den volgenden dag weder in de haven en zette er 300 man aan land, om zich van de stad meester te maken. Daar de onderkoning echter magtige hulpbenden naar Lima deed oprukken, moest hij van zijn voornemen afzien. Hij vertrok naar een eiland, tegenover de haven gelegen, en kwam aldaar te sterven.

Laatst bijgewerkt 09-08-2018