Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 08-08-2018

Ledig

betekenis & definitie

Ledig (vacuum) noemt men eene ruimte, waarin zich geenerlei ligchaam bevindt. Of er eene volkomen ledige ruimte kan bestaan, is nog niet uitgemaakt. De oude wijsgeeren onderstelden, dat vóór den aanvang der stoffelijke wereld er eene volkomen ledige ruimte bestond. De ervaring heeft echter geleerd, dat ook de vroeger als ledig aangemerkte ruimte, waarin de hemelligchamen zich bewegen, wel degelijk gevuld moest wezen met eene fijne stof, die de voortplanting van het licht veroorlooft en tevens de oorzaak is van vele afwijkingen in den regelmatigen loop dier bollen.

In het algemeen geeft men den naam van ledig aan eene luchtledige ruimte, door middel der luchtpomp voortgebragt of door verwijdering van iets, dat te voren die ruimte besloeg, terwijl men den toegang der lucht afsluit. Daardoor wordt het evenwigt der luchtdrukking opgeheven , en om die ledige ruimte voort te brengen is eene kracht noodig, althans zoo groot als die der luchtdrukking. Daardoor kwam men weleer tot de onderstelling, dat de lucht een afkeer van het ledige (horror vacui) had, doch Torricelli bewees door middel van den barometer, dat die afschuw niet verder ging dan tot het bedrag der luchtdrukking. Naar hem noemt men de luchtledige ruimte boven het kwik in de barometerbuis de ruimte van Torricelli.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.