Labare betekenis & definitie

Labare (Jan Antoon), een Vlaamsch dichter der 18de eeuw, woonde te Brugge, en sommige van zijne tooneelstukken zijn aldaar opgevoerd in de jaren 1719 en 1723. Daaronder bevinden zich: „Kruistocht door Diederijck van Elsatien, grave van Vlaanderen, en Lodevicus den Goeden koninck van Vranckrijck (1741)”, — en „De trauwe van Maria de Valois enz. (1727)”, — voorts schreef hij: „Christelijke bemerkinghe op de doodt (1732)”, — en „Komst der poëzye in Nederduytsche veirzen (1721)”.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018