Kaauwen betekenis & definitie

Kaauwen (masticatio) is het fijnmaken der spijzen door middel der kaauwwerktuigen. Hiertoe behooren de verschillende deelen van den mond, de tanden en de kaauwspieren, te zamen de kaauwtoestel genaamd. Door de snijtanden worden de spijzen in stukken verdeeld, door de hoektanden de harde deelen verbrijzeld en door de maaltanden fijngewreven, hetwelk geschiedt door het verschuiven der onderkaak in verband met de beweging van de tong, die de voedingsmiddelen tusschen de boven- en onderkaak duwt. Verschillende spieren bevorderen deze werkzaamheid.

Een gebrekkig kaauwen geeft aanleiding tot velerlei ongesteldheden. Wil men de spijsvertering bevorderen en de gezondheid bewaren, dan beijvere men zich, de spijzen behoorlijk te kaauwen. Hiertoe kan men zich, bij het verlies van tanden, van kunsttanden voorzien.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018