Kaab-ben-Zobeir betekenis & definitie

Kaab-ben-Zobeir, een Arabisch dichter en tevens een Israëliet, wekte door zijne hekeldichten op Mohammed aanvankelijk den toorn van dezen, zoodat hij bij de verovering van Mekka ter dood veroordeeld werd. Hij ontving echter genade, werd de gunsteling van genoemden vorst en was hem zelfs behulpzaam bij het opstellen van den Koran. Hij overleed in 622. Zijn „Carmen panegyrieum in laudem Muhammedis” is in het Arabisch en Latijn door Lette (Leiden 1748) en door Freytag (1822), alsmede te Calcutta uitgegeven en behoort tot de „Zeven Moal-lakât.”

Laatst bijgewerkt 08-08-2018