Jacobitz (Karl Gottfried) betekenis & definitie

Jacobitz (Karl Gottfried), een verdienstelijk Duitsch letterkundige, geboren te Zittau in December 1807, studeerde te Leipzig en werd er in 1838 leeraar aan de Thomasschool en in 1857 aan de Nikolaï-school. Hij bepaalde zich hoofdzakelijk tot eene critische verklaring der geschriften van Lucianus en tot Grieksche lexicographie.

Immers hij bezorgde eene uitgave der gezamenlijke werken van Lucianus (1831—1841, 4 dln; 2de druk 1852—1853, 3 dln) en vervaardigde met Seiler een „Handwörterbuch der Griechischen Sprache (1830— 1836, 2 dln)”, alsmede een Wörterbuch der Griechischen Sprache (2de druk 1862)”.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018