Icarus betekenis & definitie

Icarus, een zoon van Daedalus, werd met zijn vader in den doolhof op Creta gevangen gehouden. Daedalus echter vervaardigde kunstige vleugels, die met was aan het ligchaam vastgehecht of zelven van was bereid waren, en waarmede zij zich boven de aarde konden verheffen. Toen zij in de lucht zweefden, naderde Icarus, schoon vooraf door Daedalus gewaarschuwd, te digt bij de zon, zoodat het was begon te smelten en hij niet ver van het eiland Samos in zee viel.

Deze droeg later den naam van Icarische Zee. Daedalus begroef zijn zoon op het kleine eiland Icaria, thans Nicaria, ten westen van Samos.

De volgelingen van den Franschen communist Cabet noemden zich Icariens. Voorzeker niet ten onregte!

Laatst bijgewerkt 08-08-2018