Icarius betekenis & definitie

Icarius, een der Atheensche heroën, bereidde tijdens de regéring van Pandion aan Díonysus (Bacchus) eene gastvrije ontvangst, weshalve deze hem bekend maakte met den wijnbouw. Toen hij het uitgeperste en in zakken bewaarde druivennat aan zjjne stadgenooten liet proeven, vonden zij daarin zooveel behagen, dat zij te veel gebruikten. Nu meenden zij, dat Icarius hen vergiftigd had, zoodat zij in hunne dronkenschap hem doodden door hem in de bron Anygros te werpen, waarna zij hem onder een boom begroeven.

Zijne dochter Erigone, schier krankzinnig van droefheid, hing zich op aan dien boom. Zeus (Jupiter) of Díonysus (Bacchus) plaatste nu Erigone als „De Maagd” onder de sterren, voorts haren getrouwen hond Maera, door ons „Sirius” genaamd, en haren vader als „Boötes” of „Arcturus”.

De ondankbare Atheners werden gestraft met de pest of, volgens anderen, door eene razernij onder de jonge dochters, zoodat deze, evenals Erigone, zich door ophanging van het leven beroofden.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018