Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 07-08-2018

Geestdrift

betekenis & definitie

Geestdrift is eene hartstogtelijke liefde voor het goede en schoone, waarbij gevoel en verstand zich vereenigen, om die liefde aan den dag te leggen. Men vindt haar vooral bij den kunstenaar; is deze met geestdrift voor het schoone bezield, dan zoekt hij in zijne gewrochten het ideaal van het schoone te bereiken. Ook het zedelijk goede kan den mensch in geestdrift ontvlammen, doch op godsdienstig gebied ontaardt zij ligt in dweeperij. Het woord geestdrift wordt intusschen altijd in goeden zin gebruikt.