Wat is de betekenis van geestdrift?

2019
2021-10-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geestdrift

geestdrift - Zelfstandignaamwoord 1. een gevoel van blije en/of emotionele betrokkenheid Hij wist niet wat geestdrift inhoudt. Woordherkomst samenstelling van geest en drift Verwante begrippen enthousiasme, gloed, pittigheid, sappigheid, spirit, uitbundigheid, vuur

Lees verder
2018
2021-10-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

geestdrift

geestdrift - zelfstandig naamwoord uitspraak: geest-drift 1. ergens vol van zijn en er alles voor willen doen ♢ vol geestdrift vertelde hij ons van zijn plannen Zelfstandig naamwoord: geest-drift de geestdrift...

Lees verder
1980
2021-10-25
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Geestdrift

Er is in het Nederlands een woord geestdrijver dat oorspronkelijk in gunstige, thans alleen in ongunstige zin wordt gebezigd. Vroeger was een geestdrijver iemand die door de goddelijke geest gedreven werd; nu verstaat men er onder: een dweper, een verblinde. Onder invloed van geestdrijver in de eerste, gunstige betekenis is geestdrift gevormd. Men...

Lees verder
1973
2021-10-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geestdrift

v./m., krachtige aandrift van de geest, van het gevoel; meer dan gewone gemoedsbeweging ontstaan uit ijver voor een verheven zaak; bezieling (gematigder dan vervoering): de — opwekken; iemand in — brengen, (doen) ontsteken; — voor de kunst, voor de wetenschap.

1898
2021-10-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geestdrift

GEESTDRIFT, v. krachtige aandrift van den geest, van het gevoel; d. w. z. meer dan gewone gevoelsverheffing of gemoedsbeweging, blakende ijver voor eene schoone, edele of verheven zaak, tot daden van moed, van toewijding enz. opwekkende, of voortkomende uit hartstochtelijke vereering van een persoon (edeler, kalmer en gematigder dan vervoering, wel...

Lees verder
1870
2021-10-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Geestdrift

Geestdrift is eene hartstogtelijke liefde voor het goede en schoone, waarbij gevoel en verstand zich vereenigen, om die liefde aan den dag te leggen. Men vindt haar vooral bij den kunstenaar; is deze met geestdrift voor het schoone bezield, dan zoekt hij in zijne gewrochten het ideaal van het schoone te bereiken. Ook het zedelijk goede kan den mens...

Lees verder