Gaboen betekenis & definitie

Gaboen is de naam van een zeearm aan de westkust van Afrika, die tusschen kaap Joinville (Sta Clara) en Sandy Point met eene afwisselende breedte van 1½ tot 3 geogr. mijl ter lengte van 9 geogr. mijl in het land doordringt. Deze smalle baai is ten zuiden door lage en ten noorden door vrij hooge oevers begrensd. Geruimen tijd hield men haar ten onregte voor den mond van eene rivier. Aan haren zoom hebben de Franschen zich gevestigd, en hunne heerschappij is er door het verdrag van 1 Junij 1862 zuidwaarts aanmerkelijk uitgebreid. — De aardrijkskundigen van onzen tijd geven den naam van Gaboenkust of Gaboenland aan de geheele kust van Guinea, van de Biafra-baai en de Cameroen (4° N. B.) tot aan kaap Lopez of zelfs tot aan Mayoemba (3° Z. B.). Dit gewest is meer dan 100 geogr. mijl lang en van 12 tot 30 geogr. mijl breed.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018