G betekenis & definitie

G, de zevende letter van ons alphabeth en de vijfde in de rij der medeklinkers, is de derde letter van het alphabeth der Semietische talen, alsmede van dat der Grieken, en behoort tot de keelletters. Bij de Phoeniciërs droeg zij den naam van gimel (kameel), denkelijk aan hare gedaante ontleend. In de Latijnsche taal ontstond zij uit de C, toen de uitspraak van deze in die van onze K veranderde , gelijk ook het letterteeken der G nagenoeg aan dat der C gelijk is.

In de muziek is G de vijfde diatonische klanktrap, en van haar ontleent de G-sleutel, ook vioolsleutel geheeten, zijn naam (zie Toonaard). Als cijfer beteekent deze letter in het Hebreeuwsch 3, en gekroond met een dubbele punt 3000, in het Latijn is g 400 en G 400000. Bij verkorting schrijft men G voor Gens, Gajus enz.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018