Wat is de betekenis van G?

2022
2022-12-04
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

G

(2014) (drugs) afkorting van GHB*. Vaak als verkleinvorm. • Binnen een halfuur nadat ik een G’tje had genomen, kwam ik in een staat van totale ontspanning. (Renee Kelder: De parttime-junkie. 2014) • Toen ze een flesje uit haar tasje pakte, vroeg ze: ‘G’tje doen?’ (Mano Bouzamour: Bestseller Boy. 2018)

Lees verder
2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

G

G - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de g, de zevende letter van het alfabet 2. (muziek), (afkorting) afkorting van “G-majeur” G - Symbool 1. (muziek) symbool van het “G-majeurakkoord” Verwante begrippen Gm, G7, Gdim Zie ook g

Lees verder
2018
2022-12-04
Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands.

G

bij- en koosnaam van de Welshe wielrenner Geraint Thomas (Team Sky).

2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

g

g - afkorting 1. gram (een duizendste kilogram) ♢ u voegt 10 g zout aan het deeg toe Afkorting: g

Lees verder
2015
2022-12-04
Bijnamenboek Tour de France 2015

instituut voor de Nederlandse taal

G

G, bij- en koosnaam van de Welshe wielrenner Geraint Thomas (Team Sky).

1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

G

gram; in natuurkundige formules : gravitatie; in koersnoteringen: gedaan; 5de toon; Rom. getal: 400.

1955
2022-12-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

G

betekent in christelijke afkortingen: Gal., Galaten (brief aan de); Gen., Genesis; Ger., Gereformeerd; G.G.G., Geert Groote Genootschap.

1954
2022-12-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

G

1. (bodemk.) Het symbool, waarmede de onder invloed van het grondwater staande bodemhorizont wordt aangeduid. Gley-horizont. 2. (biol.) Gebruikelijke afkorting voor genus = geslacht. 3. (bosb.) In de houtmeetkunde symbool voor grondvlak.

Lees verder
1952
2022-12-04
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

G

g (de letter).

1951
2022-12-04
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

G

1. (de letter) G; 2. g, sol.

Lees verder
1951
2022-12-04
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

G

de letter G; sol; G-dur; G majeur; g-moll, g mineur.

1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

G

Zevende letter van het alphabet; uit Gr. (gamma) gekomen, door de Rom. midden 3e eeuw v.C. opnieuw gevormd om de stemhebbende occlusieve consonant in tegenstelling tot de toonloze C (= K) aan te geven. Als getalwaarde in Lat. is g = 400, G = 400.000. In Romaanse talen vóór e en i als zj (dzj) uitgesproken. In muz.: 5e trap der C. gr....

Lees verder
1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

g

= gram.

1947
2022-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

G

de zevende letter van ons alphabet en de vijfde in de rij der medeklinkers, is de derde letter van het alphabet der Semietische talen en van dat der Grieken en stelt een velare of achtergehemelteklank. voor. Bij de Phoeniciërs droeg zij de naam van ghimel (kameel), in overeenstemming met haar vorm; hieruit ontstond de Griekse naam ga...

Lees verder
1939
2022-12-04
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

G

Zeer fatsoenlijk zolang hij alleen blijft.

1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

g

v. g’s, g’tje (1 als klank: vijfde der medeklinkers; 2 als teken: zevende teken van het A B C; 3 de gezamenlijke letters in een woordenboek enz., die met een g beginnen); 1. de g is een keelletter; 2. schrijf eerst een grote g; 3. de g is nog niet klaar; nog: (muz.) a) benaming van de vijfde toon in de muziek, sol, b) bij uitbr. benami...

Lees verder
1933
2022-12-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

G

1) 5e noot i/d → toonladder (sol), waarnaar G- → sleutel; 2) laagste snaar v/e viool; 3) voor Lat namen: Gaius; 4) gram.

Lees verder
1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

G

G, - de zevende letter van het alphabet, overeenkomende met de Gr. gamma en de Hebr. gimel. Stelt in de Ned. spelling voor den stemhebbenden fricatieven keelklank (in andere Germ. talen als Friesch en Duitsch als beginletter een zachte explosief). Het letterteeken is een omvorming van de C.Afkortingen. G. in Rom. opschriften = Gaius (voornaam), Ge...

Lees verder
1932
2022-12-04
Muziek

Muziek lexicon

G

1. Alphabetische naam van den 7den stamtoon; sol bij de Franschen. 2. Sleutel-aanwijzing, thans op de 2de lijn van den notenbalk (viool-sleutel), vroeger ook op de 1ste lijn (Fransche vioolsleutel in de 17de en 18de eeuw); oorspronkelijk was de g-sleutel de werkelijke letter g; zij heeft sindsdien verschillende gedaanteverwisselingen doorgem...

Lees verder
1923
2022-12-04
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

G

γ-stralen stralen, die van radio-actieve lichamen uitgaan en overeenkomen met Röntgen-stralen.

Lees verder