Fabris betekenis & definitie

Fabris (Giuseppe), een Italiaansch beeldhouwer en directeur der Pauselijke muséa te Rome, werd geboren te Padua in 1800, ontwikkelde zich onder de leiding van Canova en werd lid der académie van San Luca te Rome. Tot zijne meest-bekende kunstgewrochten behooren een „Milo van Croton, die, met de handen in eene boomsp'eet geklemd, door de leeuwen verscheurd wordt’', — een „Venus en Amor-’ in het muséum van prins Esterhazy,— een „Hector en Andromache" in dat van graaf Mellerio te Milaan, — het mausoléum van den cardinaal Fontana te Rome, — het monument van Tasso, — en „Alexander en Roxane”, in het bezit van de Keizerin van Oostenrijk.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018