Fa betekenis & definitie

Fa is de vierde toon van onzen tegenwoordigen toonladder. De oudere toonzetters verstaan onder fa den bovensten halven toon van de opwaarts in den toonladder op elkander volgende halve toonen; den beneden liggenden heet dan mi. In den toonladder van C-dur zijn het dus e, ƒ, en h, c; in dien van F-dur, a, b, en e, f.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018