Toon betekenis & definitie

Toon (Een) is in de muziek een klank van bepaalde hoogte, alzoo het voortbrengsel van gelijkmatige trillingen van een ligchaam. Hij erlangt echter den bepaalden graad van hoogte eerst door het stemmen. Zie voorts hierover, alsmede over Toonaard, Toonkunst, Toonschaal en Toonstelsel, onder Muziek en Noten.