Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 07-08-2018

Eugubinische tafelen

betekenis & definitie

Eugubinische tafelen is de naam van 7 koperen platen, wier opschriften een hoogst merkwaardig overblijfsel der Umbrische taal bevatten. De letterteekens zijn op 5 daarvan de Umbrische, die weinig verschillen van de Etruscische, en op 2 de Latijnsche, en de inhoud bestaat uit voorschriften bij offeranden en uit gebedsformulieren. Zij zijn afkomstig uit de 3de en 4de eeuw vóór Chr. en werden in 1444 gevonden in den Kerkelijken Staat te Gubbio, — het oude Iguvium of Eugubium. Verschillende geleerden hebben daarvan eene beschrijving en verklaring geleverd; onder deze vermelden wij Aufrecht en Kirchhoff in hunne „Umbrische Sprachdenkmäler (1849— 1857, 2 dln)”.