Wat is de betekenis van Eugubinische tafelen?

1916
2021-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Eugubinische tafelen

Eugubinische tafelen - zeven bronzen platen uit verschillende tijden, in 1444 gevonden te Gubbio (Iguvium, Umbr. Ikuvi), bevattende ritueele voorschriften, liederen en gebeden in Umbr. en Lat. dialekt, waarin de oude Saturnische rhythmus met alliteratie voorkomt.

1870
2021-12-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Eugubinische tafelen

Eugubinische tafelen is de naam van 7 koperen platen, wier opschriften een hoogst merkwaardig overblijfsel der Umbrische taal bevatten. De letterteekens zijn op 5 daarvan de Umbrische, die weinig verschillen van de Etruscische, en op 2 de Latijnsche, en de inhoud bestaat uit voorschriften bij offeranden en uit gebedsformulieren. Zij zijn afkomstig...

Lees verder