Eeredienst betekenis & definitie

Eeredienst is een woord, waardoor de uitwendige godsdienstvormen der Kerkgenootschappen worden aangeduid, strekkende tot vereering van het Opperwezen. Te voren bestonden in ons Vaderland twee ministériën van Eeredienst, welke later in afdeelingen van andere departementen zijn opgelost. Daar zijn de uiteinden der (nagenoeg uitsluitend financiële) banden, welke nog altijd de Kerkgenootschappen met de Staat vereenigen.