Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 06-08-2018

Eenheid

betekenis & definitie

Eenheid (Eene) is elk afzonderlijk voorwerp. Zij is geen getal, maar door zamenvoeging van eenheden wordt een getal gevormd, terwijl eene bepaalde zamenvoeging van eenheden of een bepaald getal ook weder als eene (collectieve) eenheid kan worden beschouwd. Alleen gelijksoortige eenheden kan men tot een getal zamenvoegen.

Beschouwt men een getal in het afgetrokkene, dan zijn de zamenstellende eenheden onbenoemd. — Men spreekt voorts van eenheid in een kunstgewrocht, namelijk wanneer er geen deel ontbreekt en alle doelen met elkander in harmonie zijn. Voorheen eischten de Fransche kunstregters in het drama eene drievoudige eenheid, namelijk van tijd, plaats en handeling. Zij werd door de oude Grieken geenszins gevorderd en wordt ook nu niet meer in acht genomen, ofschoon in dezen te groote willekeur geenszins te verdedigen is.