Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 07-08-2018

Getal

betekenis & definitie

Getal (Een) is de naam eener hoeveelheid: de eenheid wordt niet onder de getallen gerekend. Om getallen zamen te stellen, gebruikt men cijfers. Deze ontleenen hunne waarde aan de plaats, die zij innemen, weshalve men ter aanduiding van de ledige plaatsen de nul gebruikt. Men heeft geheele, gebrokene en zamengestelde getallen, wortelgrootheden, benoemde en onbenoemde getallen enz.