Ecbalion betekenis & definitie

Ecbalion is de naam, door Richard gegeven aan een plantengeslacht uit de familie der Komkommergewassen. Die naam beteekent uitwerper en werd aan die gewassen toegekend, omdat de rijpe vrucht het zaad, hetwelk zij bevat, bij eene geringe aanraking uitspuit. De soorten, scherpbehaarde kruiden, veelal met trosvormige, okselstandige bloemen , groeijen in de warme en in het warmste gedeelte der gematigde luchtstreek. De meest bekende is E. Elaterium Rich. (Momordica Elaterium L.) of de springkomkommer.

Deze groeit op zand- en kalkgronden bij de Middellandsche Zee en wordt ook bij ons als eene merkwaardigheid gekweekt. Dit eenjarig gewas met een dikken, saprijken, vertakten, over de aarde uitgespreiden stengel, hartvormige, langgesteelde, ruwharige, van onder wit-viltige, onregelmatig getande bladeren en vrij kleine, geelachtig groene bloemen, van welke de mannelijke tot gesteelde trossen vereenigd en de vrouwelijke afzonderlijk in de bladoksels geplaatst zijn, heeft eene langwerpige, groene, zachtstekelige, 3-hokkige en veelzadige vrucht, en deze bevat in hare hokken een slijmerig, groenachtig, zeer bitter sap, hetwelk voor vergiftig gehóuden wordt en bij verdikking het elaterium levert, hetwelk vroeger als een zeer hevig purgeermiddel in gebruik was. Men onderscheidt in den handel 2 soorten, namelijk E. album sive anglicum, het in de lucht gedroogde, en E. nigrum, het boven vuur ingedikte sap. Het eerste bevat volgens Braconnot, behalve verschillende plantenzure zouten en stikstofhoudende bestanddeelen, eene exstractiefstof, de élaterine, welke in kleurlooze prisma's kristalliseert en van colocynthine niet schijnt te verschillen.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018