Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 06-08-2018

Ecbátana

betekenis & definitie

Ecbátana of Agbatana, afkomstig van het oud-Perzische woord Hagmatana, waaraan de naam Achmata en de Nieuw-Perzische Hamadan is ontleend, was bij de oude Grieken de hoofdstad van Medië, op de plek van het hedendaagsche Hamadan niet ver van den berg Elwend gelegen. Daar de nieuwe stad zich op de oude verheft, heeft men er tot nu toe geene opdelvingen kunnen doen. Volgens Heródotus koos Dejoces (710—657 vóór Chr.), de stichter van het Medische rijk, haar tot hoofdplaats en omringde haar met 7 muren, waarvan de buitenste een omtrek had van 6¼ geogr. mijl. In de burgt binnen den zevenden muur verhieven zich de zonnetempel en.het Koninklijk paleis, waarvoor men alleen ceder-en cypressenhout gebruikt had, terwijl er de zuilen en zolders met goud en zilver waren belegd.

Zelfs nadat Ecbatana door Alexander de Groote en Seleucus (Nicator) geplunderd was, vond Antiocbus er daken, met zilveren platen belegd. De vorsten der Parthen hielden er hun zomerverblijf. Ook nu nog worden te Hamadan vele Perzische oudheden gevonden. De Perzische Israëlieten beschouwen dezen stad als het Suza des Bijbels, zoodat men er zelfs de graven van Estber en Mordechai aanwjjst.

Eene andere stad van dien naam lag in het landschap Atropatene (Aserbeidsjan); ook daar vindt men heden ten dagen hoogst merkwaardige bouwvallen.