Discipline betekenis & definitie

Discipline, afkomstig van het Latijnsche woord disciplina, hetwelk onderwijs in een of ander vak van wetenschap beteekent, wordt in de opvoedkunde gebezigd van dat gedeelte, hetwelk handelt over het handhaven der orde, — in de kloosterverenigingen van de kerkelijke tucht, — en vooral op militair gebied van de krijgstucht (zie aldaar).