Daemonorops betekenis & definitie

Daemonorops Bluhme is de naam van een plantengeslacht, hetwelk veel verwantschap heeft met dat der Palmen, en niet weinig overeenkomt met het geslacht Calamus, waarvan het zich echter onderscheidt door digter kolf en afvallende scheede. De stengels worden wel eens 20 Ned. el hoog en zelfs nog veel hooger, en liggen schuins tegen andere boomen geleund. D. melanochaetes BI. werd in den plantentuin te Buitenzorg op Java 100 Ned. el hoog. D. crinitus BI., in de bosschen van Borneo groeijende, levert volgens Henrici de beste rotting, die van daar en van Sumatra wordt uitgevoerd.

Van den stam van D. Draco Mart. snijdt men uitmuntende wandelstokken, en de bloedroode, harsachtige stof, waarmede hij bedekt is, levert te Djambi op Sumatra het beste drakenbloed. Het eigenaardige van de Daemonorops- en Calamus-gewassen bestaat daarin, dat de stengels over de geheele lengte omkleed zijn met een lossen, stekeligen, uit bladscheeden ge vormden rok. De inlanders maken in den boom, waarlangs die stengels opklimmen, eene spleet en halen het afgesneden gedeelte van den rotting er door heen, zoodat dit van dien rok met al zijne aanhangsels gezuiverd wordt.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018