Daemonomanie betekenis & definitie

Daemonomanie noemt men eene soort van godsdienstwaanzin (melancholia religiosa), waarbij de lijder zich geteisterd acht door booze geesten, zoodat hij zich óf als een bezetene beschouwt óf als iemand, die aan de aanvallen en kwellingen van buiten hem aanwezige daemonen is blootgesteld. Het is hoogst moeijelijk, geneesmiddelen aan te wijzen voor eene ongesteldheid, die zoo diep ingrijpt in het zieleleven. Voor zoover zij aan stoornis in het ligehaamsgestel is toe te schrijven, moet men zich beijveren, die stoornis weg te nemen, opdat door vernietiging der oorzaak ook het gevolg verdwijne.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018