Dactylus betekenis & definitie

Dactylus is eene voetmaat van 3 lettergrepen, waarvan de eerste lang is en de volgende 2 kort zijn, zooals vaderen. Hij vormt steeds den voorlaatsten voet van den Griekschen en Latijnschen hexameter en wordt in de 4 voorgaande voeten tegelijk met den spondaeus (— —) gebruikt. Ook in andere dichtmaten der Ouden komt de dactylus veel voor, en in het Nederlandsch vormt hij het hoofdbestanddeel van de trippelmaat, b. v. in „Kan het zijn dat de lier, die sinds langniet meer ruischte”.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018