Dacota betekenis & definitie

Dacota, een gewest in Noord-Amerika, gelegen tusschen 42° 30' en 49° N. B., en 26° 30' en 103° W. L. van Greenwich, grenst ten oosten aan Jowa en Minnesota, ten noorden aan de Engelsche bezittingen, ten westen aan Idaho en ten zuiden aan Nebrasca. Het telt op 3300 □ geogr.mijlen omstreeks 5000 Blanken en 4000 Indianen, is in 1861 tot een territorium der Vereenigde Staten verheven, en wordt door een gouverneur met een staats-secretaris, alsmede door een Wetgevend Ligchaam bestuurd. Dit laatste bestaat uit een Raad en een Huis van Afgevaardigden. Eerstgemelde ambtenaren worden door de Bonds-regéring te Washington voor een tijdperk van 4 jaar benoemd.

Het land heeft geene bergen en is van eenige lage heuvelreeksen doorsneden, doch zeer mild besproeid. De Missouri en de Red River zijn er grensrivieren; het klimaat is er gezond, doch de winter zeer guur. Men vindt er onderscheidene koloniën, maar ook nog vele Indiaansche stammen. Tot nu toe leverde dit gewest hoofdzakelijk pelterijen, doch het is volgens het algemeen gevoelen voor landbouw en veeteelt zeer geschikt. Ook vermeld men, dat bij de Black Hills, op eenigen afstand ten westen van de hoofdstad Yankton gelegen, steenkolen, goud en ijzer in groote hoeveelheid in den bodem aanwezig zijn. — De naam is afkomstig van den Indiaanschen stam der Dacota’s (Bondgenooten), die aldaar gevestigd is en tot de groote familie der Sioux behoort.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018