Argo (schip) betekenis & definitie

Argo (Het schip) is het vaartuig, waarmee de Argonauten (zie onder dat woord) hunnen togt volbragten. Ook draagt het grootste sterrebeeld aan den zuidelijken hemel dien naam. Daarin schittert Canopus als eene ster van de eerste grootte.

Gepubliceerd op 11-01-2018