A piacére betekenis & definitie

A piacére is eene Italiaansche uitdrukking die “naar welgevallen” beteekent. Men vindt haar op muziekstukken, waar zij aanwijst, dat zoodanige gedeelten, wat maat, uitdrukking en kracht betreft, naar het goeddunken van den speler of zanger voorgedragen kunnen worden. A. p. beteekent op een wissel, dat deze op een onbepaalden tijd betaalbaar is. Het blijft de vraag, of die tijd naar het welbehagen van den houder of van den betrokkene wordt vastgesteld. Volgens de gewone wettelijke bepalingen verblijft de beslissing aan den houder, zoodat een wissel A. p. met een wissel op zigt overeenstemt. Te St. Gallen echter is de bepaling van den vervaltijd van een wissel A. p. overgelaten aan den betrokkene.

Laatst bijgewerkt 11-01-2018