Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 28-11-2012

2012-11-28

Tenlastelegging

betekenis & definitie

In een tenlastelegging stelt de officier van justitie waarom hij van mening is dat een verdachte moet worden veroordeeld door de rechtbank.

Een strafrechtelijke procedure vangt over het algemeen aan met een dagvaarding. Deze dagvaarding bevat drie onderdelen, namelijk: het oproepen van de verdachte om voor de rechtbank te verschijnen, de rechten van de verdachten en de tenlastelegging. De verdachte is niet verplicht om daadwerkelijk in persoon voor de rechtbank te verschijnen, hij kan er ook voor kiezen de zaak te laten afhandelen door zijn advocaat. Het is echter wenselijk dat de verdachte verschijnt ter zitting zodat de rechter hem vragen kan stellen over het strafbare feit waarvoor hij wordt vervolgd. De verdachte wordt voorts in de dagvaarding op zijn rechten gewezen, zo heeft hij het recht op een advocaat gedurende de strafrechtelijke procedure. De tenlastelegging is echter het belangrijkste onderdeel van de dagvaarding. Hierin stelt de officier van justitie voor welk strafbaar feit de gedagvaarde persoon wordt verdacht. Ter zitting bepaalt de rechter uiteindelijk of hij de officier van justitie volgt in zijn eis of niet.