Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 31-12-2012

2012-12-31

Advocaat

betekenis & definitie

Een advocaat, ook wel raadsman genoemd, is een jurist die zich bezighoudt met het verlenen van rechtshulp.

Indien een jurist zich als advocaat wil laten inschrijven, dient men in Nederland en België na voltooiing van een rechtenstudie nog drie jaar stage gelopen hebben op een advocatenkantoor om officieel zelfstandig het beroep uit te oefenen. Daartoe dient ook een verplicht verzoek tot beëdiging te worden gedaan bij de Nederlandse Orde van Advocaten ter inschrijving op de ledenlijst (ook wel het advocatentableau genoemd). Dit alles is uiteengezet in de Advocatenwet uit 1952, waarin ook de rechten en plichten van een advocaat uiteengezet worden. Hierbij kan gedacht worden aan gedrag, bijscholing en beroepsgeheim. Voor 2008 waren bijna alle advocaten tevens procureur, gelet op het feit dat partijen in een civiele procedure vertegenwoordigd moesten worden door een procureur. Per 1 september 2008 is de procureur in Nederland echter afgeschaft.