Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Rechtshandeling

betekenis & definitie

Een rechtshandeling is een feitelijke handeling van een natuurlijk- of rechtspersoon die is gericht op het tot stand brengen van een bepaalde rechtsgevolg.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien de partijen daadwerkelijk tot een overeenkomst willen komen, dienen zij rechtshandelingen te verrichten. Een rechtshandeling kan bijvoorbeeld zijn het ondertekenen van een overeenkomst, waardoor de partijen officieel wederzijdse verplichtingen tegenover elkaar hebben. Het feit dat de partijen na de ondertekening van de overeenkomst verplichtingen tegenover elkaar hebben, wordt in het recht aangeduid als een rechtsgevolg. Andere voorbeelden van rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld het kopen van een televisie of een auto. In beginsel is eenieder bevoegd rechtshandelingen te verrichten, tenzij de wet of de rechter anders heeft bepaald.