Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-09-2013

2013-09-09

Progoratie

betekenis & definitie

Er is sprake van progoratie indien de partijen bij een civiel geschil de zaak voorleggen aan een kantonrechter naar keuze.

Indien twee bedrijven een overeenkomst met elkaar sluiten, vloeien er over en weer verschillende rechten en verplichtingen tussen de partijen. Deze rechten en verplichtingen kunnen door de partijen zelf worden bepaald, al dienen zij hierbij voldoende rekening te houden met hetgeen de wet voorschrijft. Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen, bestaat er voor een der partijen de mogelijkheid een dagvaarding uit te brengen. De regels omtrent het uitbrengen van de dagvaarding staan omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de dagvaarding stelt de eiser waarom hij van mening is dat zijn vordering moet worden toegewezen. De gedaagde kan hier vervolgens op reageren door middel van een conclusie van antwoord. Indien de partijen vaker zaken met elkaar doen, dan bestaat er de mogelijkheid dat partijen in hun algemene voorwaarden een beding hebben opgenomen waarin staat naar welke rechtbank (geografisch gezien) zij zullen gaan indien zij een geschil hebben. In een dergelijk geval is er sprake van progoratie.