Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Gepubliceerd op 11-08-2013

Overeenkomst

betekenis & definitie

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien.

Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, al dienen de partijen zich wel te houden aan de door de wet gestelde kaders. Er komt een overeenkomst tussen partijen tot stand indien er consensus bestaat over alle essentialia. De essentialia kunnen worden gezien als de belangrijkste punten van de overeenkomst. Zodra hier overeenstemming over is, kunnen de partijen niet snel meer afhaken. Indien een der partijen toch besluit af te haken, dan zal deze partij de overige partij in beginsel een schadevergoeding moeten betalen op grond van het arrest Plas / Valburg. Het is echter uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of er daadwerkelijk een schadevergoeding dient te worden betaald.