Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 28-06-2013

2013-06-28

Algemene voorwaarden

betekenis & definitie

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van een overeenkomst en regelen bepaalde specifieke zaken.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Uiteraard mag de inhoud niet in strijd zijn met hetgeen de wet voorschrijft. Naast de overeenkomst die tussen partijen wordt gesloten, wijzen de partijen elkaar op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst en de regels hieromtrent staan in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de algemene voorwaarden kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld een boetebeding indien er sprake is van een ontijdige levering van goederen. De partijen zijn bij het sluiten van de overeenkomst verplicht om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Indien dit niet gebeurt, kan het gevolgen hebben voor de overeenkomst bij een eventueel conflict. De algemene voorwaarden mogen - gelet op de zwarte en grijze lijst - niet onredelijk bezwarend zijn.