Wat is de betekenis van Civiel?

2024-07-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-17
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

civiel

Civiel verwijst naar zaken die betrekking hebben op de burgerlijke samenleving, met name op het gebied van het recht en de wetgeving. Het civiel recht, - ook bekend als het burgerlijk recht - omvat regels en voorschriften die van toepassing zijn op geschillen tussen individuen, organisaties of entiteiten onderling. Dit omvat onder andere het co...

2024-07-17
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Civiel

Civiel is een bijvoeglijk naamwoord en betekent 'burger(lijk)'. Daarnaast wordt met civiel ook wel 'beleefd' bedoeld. Civiel wordt vaak gebruikt als niet-militair. Een civiele missie is dus een niet-militaire missie, waarbij bijvoorbeeld agenten trainingsprogramma's geven. De grens tussen een civiele en militaire missie is...

2024-07-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

civiel

civiel - Bijvoeglijk naamwoord 1. burgerlijk (dus niet voor militairen of geestelijken) Het leger kon niet toestaan dat luchtmaarschalk b.d. Mubarak door een civiel regime werd opgevolgd. 2. civiel recht gaat over verhoudingen tussen burgers (dus niet publiek recht dat gaat over de verhoud...

2024-07-17
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

civiel

civiel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ci-viel 1. voor of van burgers ♢ dat valt onder het civiel recht Bijvoeglijk naamwoord: ci-viel de/het civiele ...

2024-07-17
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Civiel

afk. civ. [Fr. civil, van Lat. civilis = wat de civis (burger) betreft] burger-; beschaafd (van vroegere stadsbewoner tegenover plattelander); burgerlijk (= niet-militair); schappelijk (bijv.: -e prijs); -e lijst, uitgaven voor huishouding van de vorst; -e partij, eisende partij in rechtszaak...

2024-07-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Civiel

burgerlijk

2024-07-17
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Civiel

(Lat.: civis = burger), burgerlijk, meestal in tegenstelling tot militair: in civiel betekent in burgerkleding; in het recht wordt het gebruikt tegenover strafrechtelijk.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-17
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Civiel

1) burgerlijk, tegenover militair; ook: beleefd; billijk in prijs; civiele lijst: het in constitutionele rijken aan de vorst toegekende jaarlijkse inkomen; civiele partij: beledigde partij in strafzaken, die schadevergoeding eist; civiele kamer: afdeling van een rechtbank, die alleen burgerlijke zaken behandelt. 2) burgerkleding (tegenover uniform...