Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Onroerende zaak

betekenis & definitie

Een onroerende zaak is de grond en alles wat duurzaam met de grond is verbonden.

Indien een persoon een woning koopt, kan hij ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt als eigenaar van de woning. In beginsel blijft de eigendom van de eigenaar beperkt tot de muren en het dak die de woning één geheel maken. In het recht ligt het echter enigszins anders. Door natrekking ingevolge artikel 5:3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de eigenaar van de grond namelijk eigenaar van de woning. Gesteld kan worden dat de eigenaar van de woning in beginsel eigenaar is geworden van de grond waarop de woning is gebouwd, en vervolgens eigenaar is geworden van hetgeen op diezelfde grond is gebouwd. Zowel de grond als de woning wordt aangemerkt als onroerende zaak ingevolge artikel 3:3 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt: "onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken."