Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 23-07-2013

2013-07-23

Onrechtmatige daad

betekenis & definitie

Er is sprake van een onrechtmatige daad indien een persoon inbreuk maakt op een anders recht, waardoor de ander schade lijdt.

Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, dan komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, al dienen de partijen zich wel te houden aan de door de wet gestelde kaders. Over het algemeen staat er in een overeenkomst tussen partijen een beding opgenomen waarin staat hoe zij zullen handelen bij eventuele geschillen. De meest gangbare keuze is het geschil voorleggen aan de rechter. Zo kan het voorkomen dat een der partijen schade lijdt bij bijvoorbeeld de levering van de goederen. Hierbij kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan meubelen die (per ongeluk) worden vernield. In een dergelijk geval kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad kan op verschillende wijzen tot stand komen, al is het gevolg altijd dat de andere partij schade lijdt. De onrechtmatige daad kent verschillende eisen, al is het van belang dat er een verband zit tussen de handeling van de ene partij, en schade bij de andere partij. De partij die de schade veroorzaakt, zal de schade moeten vergoeden.