Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-06-2013

2013-06-09

Ontbinding arbeidsovereenkomst

betekenis & definitie

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst is een middel voor zowel de werkgever als de werknemer om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens een gewichtige redenen.

Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, zal er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand komen ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. In beginsel staat het beide partijen vrij om invulling te geven aan de arbeidsovereenkomst. Uiteraard dienen beide partijen zich bij deze invulling te houden aan hetgeen de wet voorschrijft. Er kunnen echter omstandigheden spelen tussen werkgever en werknemer waarbij zij wensen onder de arbeidsovereenkomst uit te komen. Er zijn een aantal manieren om onder een arbeidsovereenkomst uit te komen, en ontbinding is er één van. Bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient de werkgever of de werknemer een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. De indienende partij moet vervolgens hard maken dat er sprake is van een gewichtige reden waarom de arbeidsovereenkomst niet langer kan voortduren. Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld bedreiging zijn.