Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Eigendom

betekenis & definitie

Eigendom is, ingevolge artikel 1 van boek 5 van het Burgerlijke Wetboek, het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

Eigendom is een zeer uitgebreid begrip, men kan immers van verschillende zaken eigenaar zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een auto, een fiets of een paar schoenen. De eigenaar staat vrij om gebruik te maken van de zaak, al mag hij geen misbruik maken van het eigendom. Een voorbeeld hiervan is dat de eigenaar van een fiets de fiets mag slopen indien hij dat wenst; echter, gedurende het slopen mag hij anderen niet tot last zijn. Een ander recht dat een eigenaar toekomt is het zogenaamde recht van revindicatie, dit staat geregeld in artikel 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Het recht van revindicatie houdt in dat de eigenaar van een zaak bevoegd is om de zaak op te eisen indien een ander zijn zaak - zonder daartoe gerechtigd te zijn - onder zich houdt. Voorts is de eigenaar van een hoofdzaak (een fiets), eigenaar van alle daarbij behorende bestanddelen (een wiel, een bel).