Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Natrekking

betekenis & definitie

Natrekking is een term uit het recht waarmee wordt aangegeven dat een zelfstandig onderdeel deel gaat uitmaken van een groter geheel.

Indien een persoon een fiets koopt, kan hij worden aangemerkt als eigenaar ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek. Het eigendom op een bepaald goed is het meest omvangrijke recht dat een persoon op een goed kan hebben. Wanneer de eigenaar zijn fiets kwijtraakt, heeft hij ingevolge artikel 5:2 van het Burgerlijk Wetboek het recht om zijn eigendom te revindiceren. Dit betekent dat de eigenaar de fiets in zijn geheel kan terugvorderen van een ander persoon. Een fiets bevat echter verschillende onderdelen, zoals wielen, een fietsbel en verlichting. Indien de eigenaar een fietsbel van een andere fiets steelt en deze op zijn eigen fiets bevestigd, zal de fietsbel door natrekking onderdeel gaan uitmaken van de fiets. De persoon van wie de fietsbel is gestolen kan proberen de fietsbel te revindiceren, al zal het niet eenvoudig zijn vanwege de bewijslast. Artikel 5:3 van het Burgerlijk Wetboek regelt de natrekking en stelt: "Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen."