Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 25-02-2014

2014-02-25

Kiesraad

betekenis & definitie

De Kiesraad is in het leven geroepen in de Kieswet en heeft als taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal van advies te dienen bij het kiesrecht en verkiezingen.

Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Om de verkiezingen (landelijk en lokaal) in goede banen te laten verlopen, is er een Kieswet in het leven geroepen. De Kieswet regelt praktische zaken die rondom verkiezingen spelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de verzending van de stembiljetten, de benoeming van de leden bij het stembureau en Nederlanders die vanuit het buitenland hun stem wensen uit te brengen. Gelet op artikel 1 van de Kieswet is er een Kiesraad in het leven geroepen die zetelt in 's-Gravenhage. De Kiesraad bestaat uit zeven leden en heeft als belangrijkste taak de advisering van de regering en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal wanneer er verkiezingen in aantocht zijn. Zij dienen daadwerkelijk uitvoering te geven aan de praktische zaken die in de Kieswet staan opgenomen.