Wat is de betekenis van Dienen?

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

dienen

dienen - Werkwoord 1. (ov) iemand ~: werken voor; in dienst zijn van Vele jaren diende hij zijn heer en meester. 2. absoluut ~ voor: van nut zijn Ik weet ook niet waar dat voor dient. 3. behoren, moeten ...

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

dienen

dienen - regelmatig werkwoord uitspraak: die-nen 1. verplicht zijn ♢ je dient dat netjes te doen 2. ervoor bedoeld zijn ♢ een muts dient om je oren te verwarmen 3....

2024-06-13
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

dienen

- goed gediend zijn, goed bediend worden in een winkel. De bewoners van afgelegen dorpen en valleien zijn niet zeker dat ze door de vrije markt even goed gediend zullen worden als door de openbare nutsbedrijven. - DS, 03-12-2001.

2024-06-13
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

dienen

zich wijden aan, hulde brengen aan.

2024-06-13
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

dienen

I. (Iem.) van dienst zijn, bedienen, helpen, bep. m. betr. t. iem. die in een winkel e.d. aan de beurt is. Om u nog beter te dienen zal het aantal openingsuren van onze bestendige burelen verhoogd worden, Taalb. 1967, III, 83. Een aantal mensen bood zich in de loop van donderdag op het stadhuis zelfs aan om gediend te kunnen worden «vo...

2024-06-13
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

dienen

1. moet; 2. hoort.

2024-06-13
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

dienen

(diende, heeft gediend), (ook:) vereren, aanbidden (iets betreffende geloof of bijgeloof). Ik heb wel eens gehoord dat er mensen zijn die slangen houden omdat ze denken dat je er rijk van zou kunnen worden. Men zegt dan: ‘iemand dient de slangen’. Zelf ken ik niemand die slangen dient, maar ik geloof er ook niet in (WS 13-11-1982).-Etym...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

DIENEN

werd door de antieke cultuur veelal als minderwaardig beschouwd, terwijl het voor de menselijke houding in de godsdienst der openbaring juist karakteristiek is. God is de souvereine Majesteit en Jesus onze Heer: daaraan beantwoordt een trouw willen dienen. De medemens wordt als „naaste” in Christus ontmoet en de liefde uit zich daarom i...