Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 28-10-2013

2013-10-28

Staten-Generaal

betekenis & definitie

De Staten-Generaal bestaat in Nederland uit de volksvertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Voor de Nederlandse rechtstaat is het van belang dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. In Nederland kan de Staten-Generaal worden aangemerkt als de wetgevende macht, al is deze taak ook weggelegd voor de regering. De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft 75 indirect gekozen volksvertegenwoordigers, die de aangenomen wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer heroverwegen. De Tweede Kamer kent 150 rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die samen met de regering tot vergelijk proberen te komen over wetgevingsvoorstellen. Gelet op de bevoegdheden van de leden van de Tweede Kamer, kan de Tweede Kamer in vergelijking tot de Eerste Kamer als sterker worden aangemerkt.