Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-03-2014

2014-03-10

Kieskring

betekenis & definitie

Een kieskring is het gebied waarbinnen een politieke partij een lijst met verkiesbare personen voordraagt.

Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Om de verkiezingen (landelijk en lokaal) in goede banen te laten verlopen, is er een Kieswet in het leven geroepen. De Kieswet regelt praktische zaken die rondom verkiezingen spelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de verzending van de stembiljetten, de benoeming van de leden bij het stembureau en Nederlanders die vanuit het buitenland hun stem wensen uit te brengen. Een ander punt waar de Kieswet op toeziet is de zogenaamde kieskring. De kieskring is namelijk het gebied waarbinnen een politieke partij een lijst voordraagt, bijvoorbeeld binnen een gemeente. Op de lijst staan de personen die verkiesbaar zijn en deel kunnen gaan uitmaken van de volksvertegenwoordiging.