Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 17-10-2013

2013-10-17

Kartelverbod

betekenis & definitie

Het kartelverbod regelt dat ondernemingen van de lidstaten van de Europese Unie geen mededingingsbeperkende afspraken mogen maken.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De lidstaten van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de voornoemde instellingen. Een van de speerpunten van de Europese Unie is het er voor zorgen dat er een eerlijke handel plaatsvindt tussen de verschillende ondernemingen van de lidstaten. Om de eerlijke handel tussen de lidstaten te bevorderen, stimuleert de Europese Unie de mededinging tussen de ondernemingen van de lidstaten. De mededinging zorgt er voor dat er sprake is van een (eerlijke) concurrentie tussen de ondernemingen. Een kartelverbod past niet in de mededinging. Bij een kartelverbod is er namelijk sprake van twee of meerdere ondernemingen die bijvoorbeeld onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Dit komt de mededinging niet ten goede en derhalve controleert en beboet de Europese Unie hier zwaar op. De reden om hard op te treden tegen kartelvorming is dat de burgers van de Europese Unie onredelijk worden benadeeld wanneer ondernemingen samenspannen.