Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Eenzijdige rechtshandelingen

betekenis & definitie

Eenzijdige rechtshandelingen kunnen worden onderscheiden in gerichte en ongerichte rechtshandelingen en beogen het ontstaan van een bepaalde feitelijke situatie.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. De voornoemde handelingen zijn er daadwerkelijk op gericht een rechtsgevolg te veroorzaken, namelijk een overeenkomst. In het recht bestaan er echter ook eenzijdige rechtshandelingen, die kunnen worden onderscheiden in gerichte en ongerichte rechtshandelingen. Bij (eenzijdige) gerichte rechtshandelingen moet er bijvoorbeeld worden gedacht aan het opzeggen van de huur of het ontslag van een werknemer. Dergelijke rechtshandelingen zijn niet wederkerig en zijn gericht omdat het betrekking heeft tot één persoon. Bij een ongerichte (eenzijdige) rechtshandeling moet er worden gedacht aan bijvoorbeeld het opstellen van een testament. Het opstellen van een testament kan als ongericht worden aangemerkt omdat het zich niet direct richt tot een persoon.